Uutiskirje 3/2021

Uutiskirje 3/2021

Poimintoja biokaasun ääreltä – Biokaasuhankkeiden rahoitusmahdollisuuksia selvitetty

Pirkanmaan biokaasuverkoston puitteissa ei helmikuun työpajan jälkeen olla kokoonnuttu, mutta paljon biokaasualaan vaikuttavaa on tekeillä. Tunnelma on odottava monen toimintaympäristöön vaikuttavan EU- ja kansallisen tason päätöksen suhteen ja ensi vuonna tähän aikaan lienemme jo monen ”palasen” osalta viisaampia arvioimaan, millaista roolia biokaasu fossiilitaloudesta irtautumisessa, ravinnekierroissa sekä bio- ja aluetalouden vauhdittajana näyttelee. Parin viikon takainen uutisointi Valion ja St1:n yhteistyöstä lantaperäisen biometaanin tuottamiseksi ainakin on sellainen uudentyyppisen yhteistyön muoto, joita matkalla hiilineutraaliin bio- ja kiertotalouteen siirtymisessä tarvitsemme.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti 1.7.2021 Gaia Consulting Oy:n ja 4Front Oy:n laatiman selvityksen biokaasuhankkeiden rahoitusmahdollisuuksien parantamisesta. Työssä keskitytään teollisen mittakaavan ja maatilamittakaavan biokaasuhankkeisiin ja siinä kuvataan lyhyesti biokaasualan toimintaympäristö, biokaasuhankkeiden rahoituksen nykytila sekä ehdotukset rahoitusmahdollisuuksien parantamiseksi. Selvityksessä rahoituskelpoisuuden kehittämistä on tarkasteltu toimintaympäristön, kannattavuuden ja hankeportfolioiden muodostamisen osa-alueilla.

Ajankohtaisia poimintoja

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n ”Biotalouspäivät” päästäneen syksyllä pitämään Tampereella 17.-18.11.2021. Ohjelma julkaistaan elokuussa ja päivitetään tapahtumasivulle.

Bioenergia ry ja Suomen Biohiiliyhdistys ovat kirjoittaneet aiesopimuksen Suomen Biohiiliyhdistyksen toiminnan siirtämisestä osaksi Bioenergia ry:n toimintaa 1.1.2022 alkaen.

Laki biokaasun ja sähköpolttoaineiden sisällyttämisestä liikennepolttoaineiden kansalliseen jakeluvelvoitteeseen tuli voimaan 30.6.2021. Jakeluvelvoitelain muutoksen myötä liikennepolttoaineiden jakelija voi täyttää jakeluvelvoitettaan biopolttoaineiden lisäksi myös biokaasulla 1.1.2022 alkaen. Kaasumaisten polttoaineiden jakelijoiden osalta rajaksi säädetään 9 gigawattituntia, mutta soveltamisrajan alle jääville jakelijoille on säädetty mahdollisuus vapaaehtoisesti hakeutua jakeluvelvoitteen alaisuuteen vahvistusmenettelyn kautta. Jakeluvelvoitteen tasoja arvioidaan syksyllä 2021 vaikutusarvioiden ja selvitysten pohjalta ja osana ilmasto- ja energiastrategian valmistelua.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on avattu valtakunnallinen uusiutuvan energian (sähkön, lämmön, jäähdytyksen, biokaasun, biopolttoaineen tai bionesteen tuotanto sekä biokaasua tuottavassa laitoksessa mädätteen käsittely ja jatkojalostus) lupaneuvonta. Neuvontaa annetaan uusiutuvan energian tuottamiseen liittyvien hankkeiden lupia koskeviin kysymyksiin.

Ravinteiden kierrätyksen ja talteenoton rahoitushaku aukeaa syksyllä. Avustuksia on haettavissa hankkeille, jotka edistävät ravinnekierrätyksen innovaatioita ja investointeja sekä kehittävät alan kannattavaa liiketoimintaa.

Lisätietoja Pirkabiosta: Irina Simola, Pirkanmaan ELY-keskus (irina.simola(a)ely-keskus.fi) ja Iris Havola, Pirkanmaan liitto (iris.havola(a)pirkanmaa.fi)

Comments are closed.