Uutiskirje 4/2021

Uutiskirje 4/2021

Poimintoja biokaasu & ravinnekierrot -teemasta

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry järjestää 17.-18.11.2021 biokaasualan päätapahtuman, ”Biotalouspäivät”, Tampereella. Tapahtuma järjestetään pitkästä aikaa odotetusti lähitapahtumana, mutta mahdollisuus on osallistua myös etäyhteyksin. Ohjelma on tuhti annos ajankohtaisia aiheita. Suunnitteilla on myös oma nurkkansa Pirkanmaan biokaasuverkoston, Pirkabion kuulumisten vaihdolle. Kannattaa ilmoittautua mukaan!

Bioenergia ry järjestää Bioenergiapäivän 26.10.2021 Helsingissä ja aiheina ovat muun muassa uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen, luonnon monimuotoisuuden edistämisen rooli EU:n ilmasto- ja energiapaketissa sekä EU:n kestävän rahoituksen taksonomia. 

Maa- ja metsätalousministeriö on 6.10. avaamassa uusia rahoitushakuja, joilla rahoitetaan maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastokokonaisuuteen liittyviä tutkimus-, innovaatio- ja kehittämishankkeita. Haut ovat avoinna 4.11.2021 asti. Rahoitettavien hankkeiden odotetaan edistävän maa- ja metsätalouden hiilensidontaa ja -varastointia, vähentävän maankäyttösektorin päästöjä sekä tukevan sopeutumista ilmastonmuutokseen ja sen vaikutuksiin. Rahoitusta voidaan myöntää eri sektoreiden toimijoille, muun muassa korkeakouluille, kunnille, maakunnille, Metsähallitukselle, neuvontajärjestöille, oppilaitoksille, paliskunnille, seurakunnille, tutkimusorganisaatioille ja virastoille, yhdistyksille sekä yrityksille.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta (RKKO) on haettavissa tukea ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointeihin. Pk-yrityksille suunnattu tuki on haettavissa 29.10.2021 asti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Hakemuslomakkeet ja -ohjeet ovat saatavilla Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla.

Vesilahti on käynnistämässä bio- ja kiertotalouden kehittämiseen keskittyvää hankettaan, joka vahvistaa Pirkanmaan kuntakentän toimijuutta bio- ja kiertotaloudessa.

Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa Itämeren alueen KV-yhteistyöhankkeessa, ns. SuMaNu-hankkeessa (Sustainable manure and nutrient management for reduction of nutrient loss in the Baltic Sea Region) on tuotettu suosituksia lannan ja ravinteiden tehokkaammalle hyödyntämiselle Itämeren alueella.

Biokaasulaskuri auttaa pientilojen laitosinvestoinnin kannattavuuden arvioinnissa

Luonnonvarakeskus on julkaissut päivitetyn biokaasulaskurin. Laskuri palvelee maatilamittakaavan biokaasun tuotantoa, jossa vuosittainen syötemäärä on enintään 15 000 tonnia. Biokaasulaskurin avulla voidaan arvioida eri syötteistä saatavissa olevaa metaanimäärää, vertailla eri energiantuotanto- ja -hyödyntämismuotojen kannattavuutta sekä arvioida alustavasti mahdollisen biokaasulaitosinvestoinnin suuruutta.

Biomassa-atlas avaa biomassat paikkatietoon

Luonnonvarakeskuksen paikkatietopohjainen palvelu sisältää maan kattavat paikkatietoaineistot eri biomassoista: metsähakepotentiaalit, peltolohkojen sijaintitiedot ja viljelypinta-alat, tuotantoeläinten lannat, yhdyskuntien biojätteet sekä ympäristölupavelvollisten toimijoiden syntyvät jätevirrat YLVA-tietokannasta.

Olethan yhteydessä, jos sinulla on toiveita Pirkanmaan biokaasuverkoston toiminnalle, tilaisuuksille tai esimerkiksi juttuvinkkejä uutiskirjeeseen.

Lisätietoja Pirkabiosta: Irina Simola, Pirkanmaan ELY-keskus (irina.simola(a)ely-keskus.fi) ja Iris Havola, Pirkanmaan liitto (iris.havola(a)pirkanmaa.fi)

Comments are closed.